Hileko artxiboak: urtarrila 2024

ALTZA XXI Herri ekimenaren ERAKUSKETA TOMASENEN, urtarrilak 15-otsailak 29. ALTZAKO BERDEGUNEEN GABEZIA

Altza XXI herri ekimenak eskatuta, Marko Sierra nekazaritza ingeniariak Altzako espazio libre eta berdeen azterketa zehatza egin du.
Erakusketa honek azterlan honen ondorioak biltzen ditu eta agerian uzten du espazio libre eta berdeen defizit handia Altzan, hain beharrezkoa bertako biztanleen bizi-kalitatea hobetzeko, are gehiago indartzen baita larrialdi klimatikoaren eta biodibertsitatearen galeraren ondorioz.
BISITA EZAZU.

EXPOSICIÓN DE ALTZA XXI, EN TOMASENE. 15 de enero- 29 de febrero. DÉFICIT DE ZONAS VERDES EN ALTZA

El ingeniero agrónomo Marko Sierra ha realizado, a petición de la Iniciativa Ciudadana Altza XXI herri ekimena, un estudio minucioso de los espacios libres y verdes en Altza.
Esta exposición reúne las conclusiones de este estudio y deja en evidencia el importante déficit de espacios libres y verdes en Altza, tan necesario para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, la cual se ve reforzada aún más si cabe por la emergencia climática y la pérdida de biodiversidad. VISÍTALA.