AUDITZ-AKULAR PARKETIK BIDEGORRIA

ALTZAKO IBILBIDE NATURALISTIKO SARE BAT jarri nahi dugu martxan. Horretarako Auditz-Akular osatzen duen lurraldeen artean bidegorriak seinalizatzen hasi gara, Gipuzkoar diputazioaren eta Donostiako udaletxearen laguntzaz. 20150609_201117 PANEL 4 (1)

2013an burututako parte hartze programarekin jarraitzea da asmoa, herritarren artean hausnarketa amankomuna eginez eta hirigintza mailako egoeraren balorapena adostuz. Altzako bizi-kalitatea hobetzeko proposamen fase batera igarotzen.

Auditz-Akularreko parkearen inguruko erabilerak, beharrak, lehentasunak auzotarrekin parte hartze prozesu baten bitartez eztabaidatu ondoren, erabakitzen diren ekimenak auzolanean burutu ditugu, besteak beste, bidegorriaren lehen fasea eta bigarren aisialdi gunea, Eguzkitza-gaina. (lehenengoa Tomasenea burutu genuen 2013an).

Altza dentsitade handiko bigarren mailako inguru bat bezala ikustetik, itsasoa, portua eta mendi eta naturaz inguratutako lurralde bezala ulertzera pasa nahi dugu.

Altzak Donostiako esparruan historikoki hirigunearen beharretara makurtu behar izan du eta bada garaia bertako sentsibilidadea eta ikuspuntua, lurraldea antolatzeko lanetan, erabakitzaileak izateko.
Bestetik, Altzak berdegune eta aisialdirako guneen eskasi historikoa du, eta izan duen hirigintza kaotiko eta masiboak zonalde kolmatatu bat utzi digu, etxerik gabe dagoen lurralde bakarra Auditz-akular izanik, berdegune natural hori bizilagunen bizi-kalitatea hobetzeko elementu oso baliagarria izanik.  

Garapen iraunkorraren kontzeptua zabaltzea eta garapen eredu horri
lotutako jarduera konkretuak abian jartzeko ekimenak gauzatzea da gure helburuetako bat, ondare naturala zainduz eta babestuz eta balio naturalak jakinaraziz. 

Biodibertsitatearen inguruan, ikerketa bultzatzen hasi ginen duela 12 urte eta altzatarren
sentsibilizazioa eta gizartearen kontzientzia landu dugu beti. Herritarrengana iristea eta
gizarte osoari zuzentzea ere.
Proiektu honen bidez, ingurumeneko gaiei buruzko heziketa, informazioa, ezagutza eta
sentsibilizazioa hobetzeko jarduerak gauzatu nahi ditu, ondoren ingurumena babestu edo
berreskuratzeko lanak egiteko.

QUEREMOS PONER EN MARCHA UNA RED DE CAMINOS NATURALÍSTICOS POR ALTZA.

Para ello hemos empezado a señalar caminos o bidegorris por los terrenos que conforman Auditz-Akular con la ayuda de la diputación de Gipuzkoa y el ayuntamiento de Donostia.

En Altza existe una alta densidad de población, unos 20373 hab que habitan en unos
5km2 dando una densidad de población de 4042 hab/km2. La circunstancia de
disponer de un territorio relativamente pequeño y con mucha población hace necesaria
la adopción de medidas para que los ciudadanos puedan disfrutar del medio natural en
condiciones compatibles con el mantenimiento de sus valores ambientales.
Teniendo en cuenta estos altos niveles de densidad y la fuerte congestión que se
produce en algunos puntos del territorio, la existencia de sistemas de áreas de
esparcimiento y núcleos pequeños de estas características debe considerarse como un
importante activo, más en términos cualitativos que cuantitativos, que ayuda a dotar
de variedad, riqueza y atractivo al conjunto del territorio.

Con este trabajo se pretende dar una respuesta a la situación descrita, mediante la
potenciación de áreas que por su vocación son idóneas para permitir el disfrute
colectivo del territorio. Pretendemos lograr la máxima permeabilidad del territorio a la
población facilitando, mediante una adecuada estrategia, el disfrute colectivo del
marco urbano y rural de Altza. Por su naturaleza, parece ser posible establecer una red
de recorridos blandos que conecten los diferentes elementos integrados propuestos
(áreas de esparcimiento, puntos de acceso al territorio y núcleos de población.